mikro:makro

zdravý životný štýl

naše služby

beh a nordic walking
diagnostika a stravovanie
osobný tréning
online tréningový plán

aktuálna ponuka kurzov

kurz pre hobby bežcov / Tupolevova, Bratislava 

verejná bežecká dráha, Tupolevova
15.10.2022 (sobota), od 08:00 do 10:00 hod. 


kurz je zameraný pre hobby bežcov
-

Osoby mladšie, ako 18rokov musia mať potvrdenú účasť zo strany zákonného zástupcu.
Ďalej Vás chcem ubezpečiť, že kurz je nastavený tak, aby ho každý zvládol. 

 základy techniky behu
 zlepšenie bežeckej výkonnosti
 technika dýchania pri behu
 posilňovacie cvičenia pre bežcov
 prevencia pred zranením
 a dozviete sa aj teoretické poznatky o tréningovom zaťažení,               technicko-materiálnom vybavení, strave a regenerácii.

Informácie o kurze Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle  +421902 236926

cena/30€

teším sa na Vás, Silvia

úvod do NW, Kúpeľný park, Turčianske Teplice 

Kúpeľný park, Turčianske Teplice
22.10.2022 (sobota), od 8:00 do 9:30 hod. 


tréning je určený pre všetkých bez rozdielov veku, pohlavia a je prispôsobený tak aby ho každý zvládol

 úvod do techniky NW
 benefity NW
 bezpečnosť pri manipulácii s NW palicami
 technicko-materiálnom vybavenie

špeciálne palice určené na nordic walking sú zapožičané v cene tréningu.

Informácie o tréningu Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle  +421902 236926

cena/12€

teším sa na Vás, Silvia

kurz nordic walking  / MT, Jahodnícke Háje

Jahodnícke Háje pri múzeum Slovenskej dediny v MT 
23.10.2022 (nedeľa), od 08:00 / 11:00 hod. 


kurz je určený pre všetkých bez rozdielov veku, pohlavia a je prispôsobený tak aby ho každý zvládol

 technika NW 
 benefity NW
 bezpečnosť pri manipulácii s NW palicami
 dozviete sa aj teoretické poznatky o NW, technicko-materiálnom          vybavení. 
špeciálne palice určené na nordic walking sú zapožičané v cene kurzu

Informácie o kurze Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle  +421902 236926

cena/30€

teším sa na Vás, Silvia

online prihlasovací formulár 

Informácie k platbe/ úhradou sumy za kurz akceptujem a zároveň aj potvrdzujem svoju účasť na kurze zároveň súhlasím s danými podmienkami. Úhrada sa realizuje na číslo účtu Silvia Blahušiaková, IBAN: SK6711000000002917946411. Platba musí prebehnúť minimálne 3 dni pred začiatkom kurzu a do poznámky pre prijímateľa označte svoje meno. Ďakujeme


o nás

Projekt mikro:makro sme my dvaja Silvia a Marek. Vznikol z logického vyústenia a rázu nášho životného postoja. Zaoberanie sa športom a zdravým životným štýlom bola skôr Mareková iniciatíva. Je vyštudovaný osobný tréner. Jeho športová minulosť siaha do detstva, jeho odborná prax trvá tiež nie jeden rok. A potom je tu Silvia, ktorá sa pridala najprv, ako pozorovateľ pred XY rokmi. Postupom času už bola zapojená do športového procesu na 100%. Keď už nevládala pracovať takzvane na dvoch poliach, začala sa športu a zdravej výžive venovať po inštruktorskej línií. Kým Marek preferuje osobný prístup vo fitness centre tak Silvia preferuje skupiny, ktoré s úsmevom ťahá na čerstvý vzduch.
 aaa

A je tu ešte jeden človek, dievča, ktoré nás donútilo sa nad športom a zdravou výživou zamyslieť sa viac do hĺbky. Začali sme sa zaoberať myšlienkou zdravej rodiny, tak aby rodina fungovala zdravým životným štýlom ako jedna bunka.    kontakt

Silvia Blahušiaková
Dlhá 2374/6B
900 31 Stupava

obchodné údaje

IČO: 53851978
DIČ:1085702453
IBAN: SK6711000000002917946411

info

tel:+421902 236 926
e-mail: info@mikromakro.sk