mikro:makro

zdravý životný štýl

naše služby

beh a nordic walking
online tréningový plán

online prihlasovací formulár 

Informácie k platbe/ úhradou sumy za kurz akceptujem a zároveň aj potvrdzujem svoju účasť na kurze zároveň súhlasím s danými podmienkami. Úhrada sa realizuje na číslo účtu Silvia Blahušiaková, IBAN: SK6711000000002917946411. Platba musí prebehnúť minimálne 3 dni pred začiatkom kurzu a do poznámky pre prijímateľa označte svoje meno. Ďakujeme

kontakt

Silvia Blahušiaková
Dlhá 2374/6B
900 31 Stupava

obchodné údaje

IČO: 53851978
DIČ:1085702453
IBAN: SK6711000000002917946411

info

tel:+421902 236 926
e-mail: info@mikromakro.sk