kontaktné údaje

a fakturačné údaje

Silvia Blahušiaková
Dlhá 2374/6B, 900 31 Stupava
IČO: 53851978
IBAN: SK6711000000002917946411
tel: +421 902 236 926